I takt eller otakt?


Alla organisationer behöver röra sig framåt i ungefär samma takt och riktning som sin omvärld. Några få tar på sig ledartröjan och bidrar till att proaktivt och visionärt forma spelplanen, medan de flesta andra lite mer ängsligt spelar med som följare och anpassar sig efter omständigheterna ett litet steg i taget. Vissa anpassar sig inte … Fortsätt läsa I takt eller otakt?