Navigera in i framtiden


Navigera in i framtiden av Elisabet Lagerstedt

Är du företagsledare, chef, verksamhetsutvecklare eller styrelsemedlem? Behöver du uppdatera dig för att möta och hantera en omvärld av accelererande förändring, kreativ förstörelse och disruptiv innovation? Boken Navigera in i framtiden är skriven  just för dig. Läs gärna ett utdrag ur boken på Google Books. 

Köp boken

 

Om boken

Redan har många stora verksamheter slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Och sakta har ledare och chefer i de flesta branscher och verksamheter börjat inse att framtiden kommer att se annorlunda ut även för dem. Det kanske inte är så konstigt att åttio procent av alla bolag redan bedriver någon sorts förändringsarbete. Hela åttiofem procent förväntas dessutom behöva genomgå en större transformation inom de närmaste fem åren. Problemet är att sjuttio procent av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas med att nå sina mål. Och det finns inget som säger att framtiden ser lugnare ut, snarare tvärtom. I en värld av accelererande förändring och exponentiell tillväxt är det viktigare än någonsin att hitta rätt verktyg på vägen.

Boken är skriven för styrelser, ledare, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare i branscher och verksamheter i förändring. Med målet att hjälpa läsaren att ta tillbaka initiativet resonerar boken kring accelererande förändring och varför företag generellt har så stora problem att hänga med. Boken presenterar också på ett lättsamt sätt forskningsläget och lärdomar från den gamla såväl som den nya generationens företag. Därtill drar boken några viktiga lärdomar från en handfull marknadsledande skandinaviska bolag där nyckelpersoner intervjuats om sina utmaningar på vägen in i framtiden. Boken avrundas med tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden – utan att bli offer för omständigheterna på vägen.

Researchen bakom boken

De frågor jag hade när jag påbörjade min resa – redan innan jag visste att det skulle bli en bok – var:

  1. Vad är det som pågår i vår omvärld?
  2. Varför har företag och organisationer så svårt att hänga med?
  3. Vad kan en företagsledning själv påverka – och hur kan de proaktivt agera för att slippa bli offer för omständigheterna på vägen?

Det var frågor som jag började brottas med redan 2010 när jag började blogga i kölvattnet av det som då ibland kallades ”den digitala revolutionen”.

Den mer konkreta researchen bakom boken omfattar litteraturstudier, såväl som intervjuer och erfarenhetsutbyte med ett stort antal ledare och chefer, seminarier, konferenser och kurser, liksom egna kundprojekt och erfarenheter från 25 år i näringslivet.

I korthet har jag har de senaste sju åren plöjt igenom stora mängder artiklar, casebekrivningar och böcker av internationella och erkända forskare och praktiker inom området för att hitta svar på mina frågor och funderingar.

Jag har också deltagit i ett antal erfarenhetsutbyten på ledningsnivå genom olika typer av nätverksmöten (t ex President Institute). Jag har deltagit i relevanta seminarier och konferenser (t ex Thinkers50 European Business Forum, President’s Summit och SingularityU Summit) med haft förmånen att lyssna till flera av världens ledande management tänkare – från Michael Porter och Roger L. Martin, till Steve Blank och Rita McGrath.

Därtill har jag deltagit i ett antal intensiva ledarskapskurser från ett antal prestigefyllda affärshögskolor runt om i världen – från Harvard Business School och IMD, till Oxford och INSEAD med framstående tänkare och professorer som Clayton Christensen, Rafael Ramierez, Linda Hill och Michael Tushman. Därtill har jag deltagit i en boot camp i Lausanne med prisbelönade Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, som är forskarna och författarna bakom succéböckerna Business Model Generation och Value Proposition Design.

De senaste fem åren som konsult har jag också genomfört ett stort antal egna kundprojekt – inom insikt, strategi, innovation, förnyelse och förändring – och har därtill egna erfarenheter från 25 år i näringslivet inom stora och mellanstora företag, i Sverige och internationellt, varav 15 år som ledningsgruppsmedlem. Därtill har jag under ett antal år verkat som mentor och coach för ett antal entreprenörer och chefer. Slutligen har jag genomfört egna fallstudier av fem skandinaviska företag grundade i bl a intervjuer med top management: Electrolux, Thule Group, Dong Energy/Örsted, Telia Company och Zound Industries.

Få en summering av boken på den kostnadsfria onlinekursen! 

Till boken finns en kort, kostnadsfri onlinekurs som på 1,5 timme ger en summering av några av bokens viktigaste koncept och slutsatser. Du kan enkelt anmäla dig via länken nedan. Du går kursen i ditt eget tempo – när du har tid.

>>>>> MER INFO OCH KURSANMÄLAN  >>>>>

För mer information, kontakta Elisabet Lagerstedt.
e-post: elisabet.lagerstedt@inquentia.com
mobil: 0702-677287